Astevaihtelun tempauksia

  • Terho Itkonen
Avainsanat: analogia, astevaihtelu, fonologia, morfologia, murteentutkimus, paradigmat, äännehistoria

Abstrakti

Über einige sekundäre Stufenwechselfälle im Finnischen (saksa)

Kielenainekset

ahdas (kieli: suomi, sivulla: 17)
aika (kieli: suomi, sivulla: 31)
aivo, aivot (kieli: suomi, sivulla: 31)
alkaa (kieli: suomi, sivulla: 23)
alku (kieli: suomi, sivulla: 22)
arvo (kieli: suomi, sivulla: 23)
auto (kieli: suomi, sivulla: 18)
auttaa (kieli: suomi, sivulla: 18)
ehko, -inen, -nen (kieli: suomi, sivulla: 20-)
ehkoslähtemä (kieli: suomi, sivulla: 20)
ehkosmulli, -kka (kieli: suomi, sivulla: 20)
ehmo(i)nen (kieli: suomi, sivulla: 20-)
ha(v)ukka (kieli: suomi, sivulla: 18)
hako (kieli: suomi, sivulla: 31)
haku (kieli: suomi, sivulla: 19)
halaista (kieli: suomi, sivulla: 22-)
halko (kieli: suomi, sivulla: 22-)
haukka (kieli: suomi, sivulla: 18)
havu (kieli: suomi, sivulla: 31)
hehko(nen) (kieli: suomi, sivulla: 20-)
hehko(s)mulli, -kka (kieli: suomi, sivulla: 20)
hehko(s)nuori (kieli: suomi, sivulla: 20)
hehkonuorukainen (kieli: suomi, sivulla: 20)
hehvo (kieli: suomi, sivulla: 20-)
hiehko (kieli: suomi, sivulla: 20)
hieho (kieli: suomi, sivulla: 20-)
hiehvo (kieli: suomi, sivulla: 20)
hievikki (kieli: suomi, sivulla: 20)
hievit|en, -täin (kieli: suomi, sivulla: 20)
hius (kieli: suomi, sivulla: 18)
hõhv (kieli: viro, sivulla: 20)
hupa, hupi (kieli: suomi, sivulla: 18)
huvi (kieli: suomi, sivulla: 18)
hylky (kieli: suomi, sivulla: 22)
härkä (kieli: suomi, sivulla: 22)
ieho (kieli: suomi, sivulla: 25)
jälki (kieli: suomi, sivulla: 22)
kaatua (kieli: suomi, sivulla: 29)
kaja(v)a (kieli: suomi, sivulla: 29)
kampi (kieli: suomi, sivulla: 17)
kaste (kieli: suomi, sivulla: 17)
kauas (kieli: suomi, sivulla: 26-)
kaukaa (kieli: suomi, sivulla: 26-)
kaukana (kieli: suomi, sivulla: 26-)
keh|itä, -jetä (kieli: suomi, sivulla: 24)
kehittää (kieli: suomi, sivulla: 24)
kehkeä (kieli: suomi, sivulla: 24)
kehottaa (kieli: suomi, sivulla: 24)
kelvollinen (kieli: suomi, sivulla: 23)
keritä (kieli: suomi, sivulla: 22)
kevät (kieli: suomi, sivulla: 17)
kirpu (kieli: suomi, sivulla: 22)
kurki (kieli: suomi, sivulla: 23)
kyetä (kieli: suomi, sivulla: 30)
kyky (kieli: suomi, sivulla: 26)
käydä (kieli: suomi, sivulla: 29)
lammi (kieli: suomi, sivulla: 18)
Lempi (kieli: suomi, sivulla: 18)
lohaista (kieli: suomi, sivulla: 22)
lohkaista (kieli: suomi, sivulla: 22)
lohko (kieli: suomi, sivulla: 22)
Maij|a, -u (kieli: suomi, sivulla: 29)
maja (kieli: suomi, sivulla: 29)
majava, majaa (kieli: suomi, sivulla: 29)
maku (kieli: suomi, sivulla: 19)
muki (kieli: suomi, sivulla: 18)
märkä (kieli: suomi, sivulla: 22-)
nahka (kieli: suomi, sivulla: 23-)
nurin (kieli: suomi, sivulla: 22)
nurjin (kieli: suomi, sivulla: 22)
nylkeä (kieli: suomi, sivulla: 23)
näkyä (kieli: suomi, sivulla: 19-)
näkö (kieli: suomi, sivulla: 26)
nälkä (kieli: suomi, sivulla: 22)
õhv, -ak (kieli: viro, sivulla: 20)
palko (kieli: suomi, sivulla: 17-)
palo (kieli: suomi, sivulla: 17-)
parkua (kieli: suomi, sivulla: 22)
polvuste (kieli: suomi, sivulla: 22)
polvustin (kieli: suomi, sivulla: 22)
puhjeta (kieli: suomi, sivulla: 22)
purkaa (kieli: suomi, sivulla: 23)
raaka (kieli: suomi, sivulla: 31)
Raho, -i (kieli: suomi, sivulla: 24)
raja (kieli: suomi, sivulla: 29)
ripi (kieli: suomi, sivulla: 18)
sarka (kieli: suomi, sivulla: 22-)
selitä (kieli: suomi, sivulla: 22)
sija (kieli: suomi, sivulla: 17)
sika (kieli: suomi, sivulla: 17)
silta (kieli: suomi, sivulla: 17)
sorko (kieli: suomi, sivulla: 23)
suopursku (kieli: suomi, sivulla: 18)
sügav (kieli: viro, sivulla: 31)
särky (kieli: suomi, sivulla: 22)
taa (kieli: suomi, sivulla: 26-)
tahko (kieli: suomi, sivulla: 21-)
tahota (kieli: suomi, sivulla: 24)
taka (kieli: suomi, sivulla: 27)
takaa (kieli: suomi, sivulla: 26-)
takana (kieli: suomi, sivulla: 26-)
tammi (kieli: suomi, sivulla: 17)
tarjeta (kieli: suomi, sivulla: 23)
tykenä (kieli: suomi, sivulla: 25-)
tykö, -nä, -ä (kieli: suomi, sivulla: 25-)
tyve, tye (kieli: suomi, sivulla: 26-)
tyvi (kieli: suomi, sivulla: 25-)
tyä (kieli: suomi, sivulla: 25-)
työ (kieli: suomi, sivulla: 25-)
työnä (kieli: suomi, sivulla: 25-)
tähkä (kieli: suomi, sivulla: 22)
täky (kieli: suomi, sivulla: 18-)
täkytauti (kieli: suomi, sivulla: 18-)
täry (kieli: suomi, sivulla: 20)
täty (kieli: suomi, sivulla: 20)
tävi (kieli: viro, sivulla: 18)
tävy(t) (kieli: suomi, sivulla: 18-)
tävytauti (kieli: suomi, sivulla: 18-)
täü (kieli: viro, sivulla: 18)
uhkua (kieli: suomi, sivulla: 22)
ulkoa (kieli: suomi, sivulla: 26-)
ulkona (kieli: suomi, sivulla: 26-)
ulos (kieli: suomi, sivulla: 26-)
vahva (kieli: suomi, sivulla: 23)
vali (kieli: suomi, sivulla: 22)
valji (kieli: suomi, sivulla: 22)
vene, -h (kieli: suomi, sivulla: 17)
vihkiä (kieli: suomi, sivulla: 22)
vihko (kieli: suomi, sivulla: 23)
viida (kieli: suomi, sivulla: 18)
villa (kieli: suomi, sivulla: 17)
vävy (kieli: suomi, sivulla: 19-)
ydin (kieli: suomi, sivulla: 18)
yksi (kieli: suomi, sivulla: 30)
ylös (kieli: suomi, sivulla: 26)

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 1974
Viittaaminen
Itkonen, T. (1974). Astevaihtelun tempauksia. Virittäjä, 78(1), 17. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/36387