Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä

  • Liisa Mustanoja

Abstrakti

Liisa Mustanojan suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa perjantaina 13. toukokuuta 2011. Vastaväittäjänä toimi filosofian tohtori Tommi Kurki Turun yliopistosta ja kustoksena professori Anneli Pajunen.

Liisa Mustanoja: Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. Acta Universitatis Tamperensis 1605. Tampere: Tampere University Press 2011.

Kirja on luettavissa myös verkkojulkaisuna http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8417-9.pdf.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
heinä 4, 2011
Viittaaminen
Mustanoja, L. (2011). Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. Virittäjä, 115(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4279