Muisti ja kuulo osana sosiaalista toimintaa inkerinsuomalaisten vanhusten keskusteluissa [Memory and hearing as a part of social action in interaction between the Ingrian Finnish elderly]

  • Kaarina Mononen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkeli käsittelee vanhusten vuorovaikutuksen erityispiirteitä keskittyen muistiin ja kuuloon. Artikkelin esimerkit on nauhoitettu vanhainkodissa, jossa on sekä venäjänkielisiä venäläisvanhuksia että suomea ja venäjää osaavia inkerinsuomalaisia. Tutkimus on vuorovaikutussosiolingvistiikan alaa, ja se on etnografisesti orientoitunut.

Artikkelissa otetaan huomioon vanhainkoti erityisenä kielellisenä toimintaympäristönä. Se selittää osaltaan keskustelun koherenssin rakentumista ja vuorovaikutustilanteiden tulkintaa. Toisaalta konteksti ja tavoitteet muokkautuvat keskustelutilanteessa uudelleen osallistujien mukaan. Kiinnostuksen kohteena on se, kuinka muisti ja kuulo vaikuttavat keskustelun kulkuun eli kuinka tilanteessa olijat ne tulkitsevat. Keskiössä ovatkin tilanteet, joissa ongelma lausutaan ääneen ja joko omaa tai toisen kommunikatiivista toimintaa ryhdytään selvittämään, koska se tulkitaan ongelmalliseksi.

Tutkittavat viittaavat usein muistiin tai huonoon kuuloon, ja ne voivat saada keskustelussa paljon huomiota. Niitä selitetään ja niihin vedotaan, eikä kaksikielisessä ympäristössä sopivan kielen valinta ole muistiongelmaiselle aina helppoa. Käsitellyt piirteet ja vuorovaikutuksen tulkinnat ovat siis kontekstisidonnaisia, ja kuuloa ja muistia tarkastellaan aineiston pohjalta siten, kuin ne nousevat esiin eri keskustelutilanteissa.

---

Memory and hearing as a part of social action in interaction between the Ingrian Finnish elderly

The article examines the interaction of the elderly, focussing especially on memory and hearing. The data is collected at an old people’s home, in which there are both Russian-speaking Russians and Ingrian Finns, who speak Finnish and Russian. The study is ethnographically oriented and the framework used is that of interactional sociolinguistics.

The old people’s home is a special community of linguistic practice. Coherence and interaction is interpreted within this framework and, on the other hand, context and goals are reshaped in the interaction. Special attention is given to hearing and memory as part of this interaction, to how participants comment upon them and start negotiations because of them.

Interactants often comment on cognitive–communicative resources. Bad hearing or memory often receive much attention in their conversations. These function as excuses and as a way of explaining the change in the interactants’ abilities. Moreover, in a bilingual environment the choice of language is not always easy, particularly if one suffers from memory deficit. Interactional resources are context-bound, and these are discussed and interpreted as part of specific conversational situations.

Avainsanat: vuorovaikutus, vanhukset, kaksikielisyys
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 24, 2016
Viittaaminen
Mononen, K. (2016). Muisti ja kuulo osana sosiaalista toimintaa inkerinsuomalaisten vanhusten keskusteluissa [Memory and hearing as a part of social action in interaction between the Ingrian Finnish elderly]. Virittäjä, 120(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/48112