Suomalainen nauru kuuluu Tallinnaan asti

  • Vesa Jarva Jyväskylän yliopisto
  • Ulla Vanhatalo Helsingin yliopisto
Avainsanat: ekspressiivisyys, koloratiivikonstruktio, leksikaalinen semantiikka

Abstrakti

Arvioitu teos:

Maria-Magdalena Jürvetson: Suomen kielen nauramisverbit koloratiivikonstruktiossa. Muoto, merkitys ja tehtävät.
Humanitaarteaduste dissertatsioonid 23. Tallinna: Tallinna Ülikool 2015. 194 s.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 11, 2016
Viittaaminen
Jarva, V., & Vanhatalo, U. (2016). Suomalainen nauru kuuluu Tallinnaan asti. Virittäjä, 120(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/53821