Monipuolisesti puhuttelukäytänteistä

  • Tarja Nikula Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Arvioitu teos:

Johanna Isosävi & Hanna Lappalainen (toim.) 2015: Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä. Tietolipas 246. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 434 s. isbn 978-952-222-613-6.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 11, 2016
Viittaaminen
Nikula, T. (2016). Monipuolisesti puhuttelukäytänteistä. Virittäjä, 120(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/55426