Näkökulmia metaforaan asiantuntijadiskursseissa

  • Outi Toijanniemi

Abstrakti

Arvioitu teos:

J. Berenike Herrmann & Tony Berber Sardinha (toim.): Metaphor in specialist discourse. Metaphor in Language, Cognition & Communication 4. Amsterdam: John Benjamins 2015. 319 s. ISBN 978-90-272-0208-6.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
maalis 28, 2017
Viittaaminen
Toijanniemi, O. (2017). Näkökulmia metaforaan asiantuntijadiskursseissa. Virittäjä, 121(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/58847