Keskustelun vuorottelujäsennyksen perussystematiikka

  • Harvey Sacks
  • Emanuel Schegloff
  • Gail Jefferson

Abstrakti

Suomennos

Osasto
Kirjoitukset
Julkaistu
joulu 11, 2016
Viittaaminen
Sacks, H., Schegloff, E., & Jefferson, G. (2016). Keskustelun vuorottelujäsennyksen perussystematiikka. Virittäjä, 120(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/60209