Muuttuva ymmärrys kielenoppimisesta ja -opetuksesta: oppilaiden, vanhempien ja tulevien kielenopettajien näkökulmia

  • Hilkka Koivistoinen

Abstrakti

Hilkka Koivistoisen englannin kielen opetuksen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Oulun yliopistossa lauantaina 3. joulukuuta 2016. Vastaväittäjänä toimi dosentti Peppi Taalas Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena dosentti Leena Kuure.

Hilkka Koivistoinen: Changing understandings of language learning and taeching: The perspectives of pupils, parents and future language teachers. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 147. Oulu: Oulun yliopisto. 2016.

 

Väitöskirjan yhteenveto-osa on luettavissa osoitteessa http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526214122.pdf

Osasto
Lektiot
Julkaistu
maalis 23, 2017
Viittaaminen
Koivistoinen, H. (2017). Muuttuva ymmärrys kielenoppimisesta ja -opetuksesta: oppilaiden, vanhempien ja tulevien kielenopettajien näkökulmia. Virittäjä, 121(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/60875