Kielipoliittista keskustelua

  • Taina Tammelin-Laine

Abstrakti

Arvioitu teos:

Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (toim.): Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 160 & Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1262. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus & Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010. 439 + ii s. ISBN 978-952-222-170-4.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
heinä 4, 2012
Viittaaminen
Tammelin-Laine, T. (2012). Kielipoliittista keskustelua. Virittäjä, 116(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/6580