Sanomatta jättäminen vuorovaikutusresurssina: tutkimus konjunktioloppuisista puheenvuoroista

  • Maria Vilkuna
Avainsanat: keskustelunanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, prosodia, diskurssikuvio, konjunktiot, loppupartikkelit

Abstrakti

Arvioitu teos:

Aino Koivisto: Sanomattakin selvää? Ja, mutta ja että puheenvuoron lopussa. Helsinki: Helsingin yliopisto 2011. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7323-6.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 28, 2012
Viittaaminen
Vilkuna, M. (2012). Sanomatta jättäminen vuorovaikutusresurssina: tutkimus konjunktioloppuisista puheenvuoroista. Virittäjä, 116(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/6782