Liikkuvuuden seurauksista: Mitä on toimiva monikielisyys?

  • Nina Hynninen
Avainsanat: sosiolingvistiikka, globaalisaatio, kielelliset resurssit, lingua franca, englanti lingua francana

Abstrakti

Arvioitu teos:

Jan Blommaert: The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge Approaches to Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press 2010. 16 + 213 s. ISBN 978-0-521-71023-7.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
marras 1, 2012
Viittaaminen
Hynninen, N. (2012). Liikkuvuuden seurauksista: Mitä on toimiva monikielisyys?. Virittäjä, 116(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/6786