Vuorovaikutuksen näkökulmia imperatiivisten vuorojen rakenteeseen ja käyttöön

  • Niina Lilja Tampereen yliopisto
Avainsanat: imperatiivi, direktiivi, keskustelunanalyysi, vuorovaikutus, multimodaalisuus

Abstrakti

Arvioitu teos:

Marja-Leena Sorjonen, Liisa Raevaara & Elizabeth Couper-Kuhlen (toim.): Imperative turns at talk. The design of directives in action. Studies in Language and Social Interaction 30. Amsterdam: John Benjamins 2017. 435 s. isbn 978-90-272-2640-2.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
maalis 20, 2019
Viittaaminen
Lilja, N. (2019). Vuorovaikutuksen näkökulmia imperatiivisten vuorojen rakenteeseen ja käyttöön. Virittäjä, 123(1). https://doi.org/10.23982/vir.70273