Tekijän identiteetti taloussanomalehtien pääkirjoituksissa

Pääkirjoitustoimittajan sosiaalisesta roolista tuotettu, teksteistä tulkittu

Avainsanat: tekstilajiteoria, kriittinen diskurssianalyysi, suhtautumisen teoria, talousjournalistinen diskurssi, tekstilaji, tekijän identiteetti, sosiaalinen rooli, subjektiivisuus

Abstrakti

Heli Katajamäen soveltavan kielitieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus tarkastettiin lauantaina 17. marraskuuta 2018 Vaasan yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi dosentti, FT Pekka Pälli Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Merja Koskela. 

Heli Katajamäki: Tekijän identiteetti taloussanomalehtien pääkirjoituksissa. Pääkirjoitustoimittajan sosiaalisesta roolista tuotettu, teksteistä tulkittu. Vaasan yliopisto. Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö. Acta Wasaensia 411. Vaasa: Vaasan yliopisto 2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-833-7.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
maalis 20, 2019
Viittaaminen
Katajamäki, H. (2019). Tekijän identiteetti taloussanomalehtien pääkirjoituksissa: Pääkirjoitustoimittajan sosiaalisesta roolista tuotettu, teksteistä tulkittu. Virittäjä, 123(1). https://doi.org/10.23982/vir.77509