Japaninsuomalaisten kielikäsitykset

  • Pirjo Hiidenmaa Helsingin yliopisto
  • Riikka Länsisalmi Helsingin yliopisto
Avainsanat: sosiolingvistiikka, diskurssintutkimus, korpustutkimus, kielikäsitys

Abstrakti

Arvio teoksesta

Liisa-Maria Lehto: Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta. Acta Universitatis Ouluensis B, Humaniora 162. Oulu: Oulun yliopisto 2018. 274 s. + liitteet 42 s. isbn 978-952-62-1909-7. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/urn:isbn:9789526219097.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
loka 21, 2019
Viittaaminen
Hiidenmaa, P., & Länsisalmi, R. (2019). Japaninsuomalaisten kielikäsitykset. Virittäjä, 123(3). https://doi.org/10.23982/vir.80299