Pohjoisgermaanin ja itämerensuomen äännehistoriallisten ilmiöiden selityksiä täydentävä väitöstutkimus

  • Mikko Heikkilä Tampereen yliopisto
Avainsanat: kantasuomen ja kantaskandinaavin äännehistoria, kantasuomi, kantaskandinaavi, äännehistoria

Abstrakti

Arvio teoksesta

Johan Schalin: Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east. Umlaut remodelled and language contact revisited. Nordica Helsingiensia 54. Helsinki: Helsingin yliopisto 2018. 411 s. isbn 978-951-51-4387-7.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
loka 21, 2019
Viittaaminen
Heikkilä, M. (2019). Pohjoisgermaanin ja itämerensuomen äännehistoriallisten ilmiöiden selityksiä täydentävä väitöstutkimus. Virittäjä, 123(3). https://doi.org/10.23982/vir.80565