Yhteisymmärryksen rakentamisen monet keinot

  • Esa Lehtinen Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: keskustelunanalyysi, lääkärin vastaanotto, monikulttuurisuus, vuorovaikutustutkimus

Abstrakti

Arvioitu teos

Jenny Paananen: Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Turun yliopiston
julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis, Sarja – Ser. C Osa – Tom. 465. Scripta Lingua Fennica Edita. Turku: Turun yliopisto 2019. isbn 978-951-29-7556-3. Johdanto 119 s., artikkelit 132 s. Luettavissa verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7557-0.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 18, 2019
Viittaaminen
Lehtinen, E. (2019). Yhteisymmärryksen rakentamisen monet keinot. Virittäjä, 123(4). https://doi.org/10.23982/vir.83306