Etymologia ja epäsäännöllisyyden haasteet

  • Vesa Jarva Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: etymologia, onomatopoeettis-deskriptiiviset sanat, johto-oppi

Abstrakti

Arvoitu teos:

Jeongdo Kim: Hulisemisesta hulinaksi. Onomatopoieettisuuden haalistuminen suomen fonesteemisten substantiivien valossa. Helsinki: Helsingin yliopisto 2019. 266 s. isbn 978-951-51-5432-3. Saatavilla verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-5433-0.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
kesä 18, 2020
Viittaaminen
Jarva, V. (2020). Etymologia ja epäsäännöllisyyden haasteet. Virittäjä, 124(2). https://doi.org/10.23982/vir.89115