Hädänalaisen puheen prosodia

Foneettisia tutkimuksia suomalaisista hätäpuheluista

  • Lauri Tavi Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: akustis-foneettinen analyysi, stressinalainen puhe, hätäpuhelut, forensinen fonetiikka

Abstrakti

Lauri Tavin fonetiikan alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin perjantaina 26. kesäkuuta 2020 Itä-Suomen yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi emeritaprofessori Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Stefan Werner.

Lauri Tavi: Prosodic cues of speech under stress: Phonetic exploration of Finnish emergency calls. Dissertations in Education, Humanities, and Theology; 154. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 2020. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3403-1/urn_isbn_978-952-61-3403-1.pdf

Osasto
Lektiot
Julkaistu
loka 13, 2020
Viittaaminen
Tavi, L. (2020). Hädänalaisen puheen prosodia: Foneettisia tutkimuksia suomalaisista hätäpuheluista. Virittäjä, 124(3). https://doi.org/10.23982/vir.97192