Foneettinen tutkimusmatka hätäpuheluiden prosodiikkaan

  • Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Avainsanat: prosodia, forensinen fonetiikka stressinalalinen puhe

Abstrakti

Arvioitu teos:

Lauri Tavi: Prosodic cues of speech under stress. Phonetic exploration of Finnish emergency calls. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto 2020. Johdanto 59 s. + artikkelit 40 s. isbn 978-952-61-3402-4. Saatavilla verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3403-1.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
joulu 18, 2020
Viittaaminen
Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (2020). Foneettinen tutkimusmatka hätäpuheluiden prosodiikkaan. Virittäjä, 124(4). https://doi.org/10.23982/vir.98278