Pohdintaa, selostamista ja tulkintaa

Historian esseen tekstilaji tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta

  • Hilkka Paldanius
Avainsanat: essee, historian opetus, tekstilaji, tiedonalan tekstitaidot, systeemis-funktionaalinen kieliteoria

Abstrakti

Hilkka Paldaniuksen suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin lauantaina 5. syyskuuta 2020 Jyväskylän ylipistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Anne Mäntynen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Minna-Riitta Luukka.

Hilkka Paldanius: Kuka aloitti kylmän sodan? Lukion historian aineistopohjaisen esseen tekstilaji tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta. Jyväskylä Studies in Humanities 227. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja on luettavissa osoitteessa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70172.

 

Osasto
Lektiot
Julkaistu
joulu 18, 2020
Viittaaminen
Paldanius, H. (2020). Pohdintaa, selostamista ja tulkintaa: Historian esseen tekstilaji tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta. Virittäjä, 124(4). https://doi.org/10.23982/vir.98382