”Voimaannuttava vapaaehtoinen vertaisohjaus” aikuiskasvatuspolitiikkaa muovaamassa

Esimerkki maahanmuuttajien työllistämishankkeesta

Avainsanat: koulutuspolitiikka, maahanmuuttajat, työllistäminen, vertaistuki, vapaaehtoistyö, voimaantuminen, toimintatutkimus

Abstrakti

’Vertaisuus’ on aikuiskasvatukselle tyypillinen käsite, joka on otettu myös osaksi maahanmuuttajien työllistymistä tukevia hankkeita. Voimaannuttava vapaaehtoinen vertaisohjaus oli artikkelissa tarkasteltavan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen keino päästä työllisyyspoliittisiin tavoitteisiin. Sitä koordinoi vapaan sivistystyön organisaatio yhdessä ammatillisten aikuisoppilaitosten, maahanmuuttajajärjestöjen ja ammattiliiton kanssa. Maahanmuuttajia koulutettiin hankkeessa toimimaan vertaisohjaajina työttömille maahanmuuttajille. Koulutus voimaannutti kokemusasiantuntijan roolin omaksuneita ohjaajia, mutta kasvatti etäisyyttä heidän ja vertaisryhmien osallistujien välillä, mikä puolestaan vaikeutti työllistymistavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa toteutetussa seuranta- ja arviointitutkimuksessa sovellettiin toimintatutkimuksen lähestymistapaa. Artikkelissa kuvataan, miten vertaisuuden, voimaantumisen ja vapaaehtoisuuden hankesanasto voi edistää aikuiskasvatuksen työvoima- ja sosiaalipoliittista tulkintaa. Riippuvuus ESR-ohjelman tavoitteista ja rahoituksesta välittyi hanketoimijoiden tapaan käyttää aikuiskasvatussanastoa ja -toimintatapoja. Hankkeissa ei välttämättä ole riittävästi mahdollisuuksia toiminnan yhteiseen reflektoimiseen. Hankkeisiin osallistumalla tutkijat voivat edistää hanketoiminnan itsereflektiota ja keskustelua aikuiskasvatuksen luonteesta.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille

Kirjoittajien biografiat

Satu Heimo, Tampereen yliopisto

KM, sosionomi (YAMK), projektitutkija, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto 

Katriina Tapanila, Tampereen yliopisto

KM, KTM, projektitutkija, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Anna Ojapelto, Tampereen yliopisto

KK, tutkimusavustaja, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto

KT, FM, professori emerita, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
joulu 16, 2020
Viittaaminen
Heimo, S., Tapanila, K., Ojapelto, A., & Heikkinen, A. (2020). ”Voimaannuttava vapaaehtoinen vertaisohjaus” aikuiskasvatuspolitiikkaa muovaamassa: Esimerkki maahanmuuttajien työllistämishankkeesta. Aikuiskasvatus, 40(4), 290-304. https://doi.org/10.33336/aik.100532