Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon

Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Gaudeamus. 328 sivua.

Avainsanat: tasa-arvo [http://www.yso.fi/onto/yso/p2399], politiikka [http://www.yso.fi/onto/yso/p454], kirja-arvostelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p3537], aikuiskoulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p300]

Kirjoittajan esittely

Anne Laiho, Turun yliopisto

KT, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden laitos, Turun yliopisto

 

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
joulu 16, 2020
Viittaaminen
Laiho, A. (2020). Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon: Johanna Kantola, Paula Koskinen Sandberg & Hanna Ylöstalo (toim.) (2020). Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia. Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Gaudeamus. 328 sivua. Aikuiskasvatus, 40(4), 371-373. https://doi.org/10.33336/aik.100551