Tavoitteena turvallisuus

Miten kehittää turvallisuuskulttuuria ja tukea kriiseistä oppimista sairaaloissa?

Avainsanat: kriisit [http://www.yso.fi/onto/yso/p6173], kriisiviestintä [http://www.yso.fi/onto/yso/p18528], oppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p2945], sairaalat [http://www.yso.fi/onto/yso/p1090], turvallisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p7349], turvallisuuskulttuuri [http://www.yso.fi/onto/yso/p25247]

Abstrakti

Turvallisuuden varmistaminen on elintärkeä osa sairaaloiden jokapäiväistä toimintaa. Artikkelissa tarkastellaan turvallisuuskulttuurin rakentamista ja kriiseistä oppimisen tukemista sairaaloissa. Tutkimusaihetta lähestytään erityisesti sairaaloiden sisäisen kriisiviestinnän näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1) Miten turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää sairaaloissa? 2) Miten kriiseistä oppimista voidaan tukea sairaaloissa? Tutkimusaihetta lähestyttiin haastattelemalla kaikkien viiden Suomen yliopistollisen sairaalan turvallisuus- ja viestintäpäälliköitä (N = 10). Tulosten mukaan turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää sairaaloissa 1) jaettua ymmärrystä turvallisuudesta synnyttämällä, 2) turvallisuusnäkökulmat kaikessa tekemisessä huomioimalla, 3) ohjeistuksia kehittämällä, 4) yhteistyötä tukemalla ja pirstaloitumista ehkäisemällä, 5) työntekijöitä osallistamalla sekä 6) johtamista kehittämällä. Turvallisuuskulttuuria kehitettäessä on olennaista pyrkiä tasapainoon 1) rutiinien ja joustavuuden, 2) korjaamisen ja ennakoinnin, 3) hierarkian ja vastuunjaon, 4) suunnitelmien ja käytännön sekä 5) sulkeutuneisuuden ja avoimuuden jännitteiden välillä. Tulosten mukaan kriiseistä oppimista voidaan tukea 1) koulutusta tarjoamalla, 2) avoimuutta lisäämällä, 3) tarkoituksenmukaiset viestintäkanavat varmistamalla sekä 4) tietoa ja kokemuksia jakamalla. Lisäksi on tärkeää painottaa kriiseistä selviämisen sijaan ennaltaehkäiseviä toimia ja oppimista kriisin jokaisessa vaiheessa.

Kirjoittajien biografiat

Erikka Mannila, Maavoimat

FM, tiedotuspäällikkö

Maavoimat

Anne Laajalahti, Infor / Management Institute of

FT, viestintätieteiden dosentti

Vaasan yliopisto

koulutus- ja kehittämisjohtaja

Infor / Management Institute of

Finland MIF Oy

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
maalis 31, 2021
Viittaaminen
Mannila, E. ., & Laajalahti, A. . (2021). Tavoitteena turvallisuus : Miten kehittää turvallisuuskulttuuria ja tukea kriiseistä oppimista sairaaloissa?. Aikuiskasvatus, 41(1), 36–48. https://doi.org/10.33336/aik.107387