Ekososiaalinen sivistys on yhteisöllistä sivistymistä

Avainsanat: sivistys, ekososiaalinen sivistys, viheliäiset ongelmat, planetaarinen kriisi, aikuiskasvatus, tiede, tutkimus

Abstrakti

Sivistys liitetään teemanumerossa ekososiaalisiin kysymyksiin ja planetaarisiin haasteisiin. Onko viheliäisiin kysymyksiin mahdollista tarttua arjen pienin kestävin teoin, kehittämällä ja opettelemalla uusia toisin toimimisen taitoja? Aikuisten oppiminen ja sivistystyöhön osallistuminen voivat liittää pienet teot isoihin ratkaisupyrkimyksiin, avata näkökulmia elonyhteisöjen välisten suhteiden pohdintaan ja tarjota vaikuttamismahdollisuuksia.

Kirjoittajien biografiat

Hanna Toiviainen, Tampereen yliopisto

FT, aikuiskasvatuksen professori, Tampereen yliopisto 

Satu Heimo, Tampereen yliopisto

KM, sosionomi (YAMK), projektitutkija, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto 

Annika Pastuhov, Linköpingin yliopisto

tutkijatohtori, institutionen för beteende-vetenskap och lärande, Linköpingin yliopisto

Björn Wallén, Vapaa Sivistystyö ry

VM, puheenjohtaja, organisaatiokonsultti, fasilitaattori, Vapaa Sivistystyö ry, Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -ohjelman ohjausryhmä

Viittaaminen
Toiviainen, H., Heimo, S. ., Pastuhov, A., & Wallén, B. (2021). Ekososiaalinen sivistys on yhteisöllistä sivistymistä. Aikuiskasvatus, 41(2), 100–101. https://doi.org/10.33336/aik.109316