Ekososiaalinen sivistys haastaa vapaan sivistystyön

Avainsanat: sivistys, kestävä kehitys, aikuiskasvatus, vapaa sivistystyö, ympäristökasvatus

Abstrakti

’Ekososiaalinen sivistys’ yhdistää kestävästä kehityksestä huolehtimisen yhteisölliseen vastuuseen, joka vaatii tietojen ja taitojen omaksumisen lisäksi asenteiden ja ajattelutapojen muutosta, sivistymistä. Aihetta käsittelevissä teksteissä ratkaisuksi tarjotaan transformatiivista oppimista. Vaarana on, että ekososiaalisen sivistyksen huumassa unohdetaan perinteinen aikuisten ympäristökasvatus ja muut didaktiset lähestymistavat. Etenkin vapaan sivistystyön on uudistuttava vastatakseen sivistyshaasteisiin.

Kirjoittajien biografiat

Jyri Manninen, Itä-Suomen yliopisto

KT, professori, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

 

Riina Nokelainen, Itä-Suomen yliopisto

KK, aikuiskasvatustieteen opiskelija, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, Itä-Suomen yliopisto

Osasto
Näkökulmia tutkimukseen
Julkaistu
kesä 8, 2021
Viittaaminen
Manninen, J., & Nokelainen, R. (2021). Ekososiaalinen sivistys haastaa vapaan sivistystyön. Aikuiskasvatus, 41(2), 140–147. https://doi.org/10.33336/aik.109323