Kansalaistieteen kutsu

Avainsanat: kansalaistiede, kansansivistys, kansansivistysopppi, yhteiskunta, julkisuusfoorumit, yhteiskunnallistaminen, SVV-ohjelma, vapaa sivistystyö

Abstrakti

Millaiseen keskusteluun kansalaistiede tiedepoliittisena iskusanana tai historiallistavan tarkastelun kohteena kutsuu? Voisivatko juhlavuottaan viettävät Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -yhteistyöohjelma ja Aikuiskasvatus toimia kansalaistamista koskevan julkisen keskustelun ja toiminnan foorumeina?

Kirjoittajien biografiat

Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto

KT, FM, professori emerita, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Jenni Pätäri, Tampereen yliopisto

KM, väitöskirjatutkija, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Viittaaminen
Heikkinen, A., & Pätäri, J. (2021). Kansalaistieteen kutsu. Aikuiskasvatus, 41(2), 170–178. https://doi.org/10.33336/aik.109327