Yhteisenä tehtävänä alkuperäisen maailman näkyviin saattaminen

Avainsanat: fenomenologia, essee, kasvatustiede, tutkimus, kuvataide

Abstrakti

Ranskalainen fenomenologi Maurice Merleau-Ponty vaikuttui taidemaalarin tavasta kohdata ja tuoda näkyväksi maailma sellaisena kuin se alkuperäisessä havainnossa näyttäytyy. Saman alkuperäisen maailman äärellä työskentelevät myös filosofi, opettaja ja empiristi. Nykymaailman kiireessä ryntäämme usein turhan nopeasti piirtämään ilmiöille tiukkoja ääriviivoja ja hukkaamme maailman moniulotteisuutta sekä vaihtoehtoisia perspektiivejä.

Kirjoittajan esittely

Serja Turunen, Turun yliopisto, OKL Rauma

KT, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto, OKL Rauma

 

Viittaaminen
Turunen, S. . (2021). Yhteisenä tehtävänä alkuperäisen maailman näkyviin saattaminen. Aikuiskasvatus, 41(2), 183–187. https://doi.org/10.33336/aik.109329