Koronapandemia ja digiloikan opit

Maahan muuttaneiden naisten työllistämishanke edisti digitaitoja Helsingissä

  • Heidi Lehtovaara Helsingin kaupunki
  • Tanja Namrood Keravan kaupunki
Avainsanat: maahanmuuttotausta, työllisyyspalvelut, digitalisaatio, syrjäytyminen, monikielisyys

Abstrakti

Maahan muuttaneille naisille suunnattu Women to Work -hanke osoitti, että digitaitoihin on tärkeä saada omakielistä ohjausta. Koronapandemian aikana hanke siirrettiin verkkoon, mikä vaati uudenlaisia työtapoja mutta myös harjaannutti taidoissa.

Kirjoittajien biografiat

Heidi Lehtovaara, Helsingin kaupunki

FM, tohtorikoulutettava, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto; esihenkilö, maahanmuuttaneiden palvelut, Helsingin työllisyyspalvelut

Tanja Namrood, Keravan kaupunki

FM, arabian kieli ja islamilainen kulttuuri, sairaanhoitaja, NTM; työkykykoordinaattori; Tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä (TEOT) -hanke, Keravan kaupunki; projektisuunnittelija;  Women to Work -hanke (2019–2021)

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
loka 5, 2021
Viittaaminen
Lehtovaara, H. ., & Namrood, T. (2021). Koronapandemia ja digiloikan opit : Maahan muuttaneiden naisten työllistämishanke edisti digitaitoja Helsingissä. Aikuiskasvatus, 41(3), 258–262. https://doi.org/10.33336/aik.111583