Luovuus tutkimuksen tekemisen ja maailman ymmärtämisen tapana

Ryynänen, Sanna & Rannikko, Anni (toim.) (2021). Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus. 328 sivua.

  • Anneliina Wevelsiep Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi
Avainsanat: tutkimus, tutkimusmetodit, yhteiskuntatieteet, kirja-arviot

Abstrakti

Kirja kokoaa yhteen tutkimusmenetelmiä, joilla pyritään laajentamaan tiedon ja tietämisen kirjoa yhteiskuntatieteissä. Pontimena luoville, osallistuville ja toiminnallisille tutkimusmenetelmille on tarve tavoittaa ihmisenä olemisesta ja ympäröivästä maailmasta jotain sellaista, mitä perinteisemmät menetelmät eivät tavoita.

Kirjoittajan esittely

Anneliina Wevelsiep, Sivistysliitto ja Opintokeskus Kansalaisfoorumi

YTM, pääsihteeri

 

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
loka 5, 2021
Viittaaminen
Wevelsiep, A. . (2021). Luovuus tutkimuksen tekemisen ja maailman ymmärtämisen tapana: Ryynänen, Sanna & Rannikko, Anni (toim.) (2021). Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä. Gaudeamus. 328 sivua. Aikuiskasvatus, 41(3), 292–293. https://doi.org/10.33336/aik.111590