Kulttuuristamista vai kulttuurienvälistä oppimista?

Diskursiivinen analyysi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisten puheesta

Avainsanat: kulttuurienvälisyys, oppiminen, kulttuuristaminen, turvapaikanhakijat, vastaanottokeskukset

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevien ammattilaisten kulttuuripuhetta ja tarkastellaan sitä kulttuurienvälisen oppimisen näkökulmasta. Aineisto koostuu turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisen haastatteluista (N = 15), joita analysoitiin diskursiivisesti. Aineistosta tunnistettiin seuraavat kulttuuria koskevat puhetavat: 1) eroja ja etäisyyttä tuottava kulttuuri, 2) opittava suomalainen kulttuuri ja 3) ylläpidettävä turvapaikanhakijan kulttuuri. Puhetavoissa turvapaikanhakijat ja ammattilaiset asemoituivat toisinaan kulttuurienvälisiksi oppijoiksi, harvoin kuitenkaan yhdessä oppijoina. Kulttuurienvälistä osaamista pidettiin ammattitaidon tärkeänä osana. Kulttuurieroista kuitenkin puhuttiin toistuvasti kulttuurienvälisen oppimisen kannalta ongelmallisen kulttuuristavasti, kulttuurieroja ja kulttuurin pysyvyyttä ja määräävyyttä korostaen. Suomalaisen kulttuurin oppiminen asetettiin usein itsestään selvästi turvapaikanhakijoiden velvollisuudeksi, ja ammattilaisen ja turvapaikanhakijan välille rakennettiin yksisuuntainen opettajan ja sopeutujan suhde. Silloin kun suhde rakentui vastavuoroiseksi ja yhteistä tulkintaa etsiväksi, kulttuuri oli tyypillisesti näkyvää, kuten ruokailua.

 

Kirjoittajien biografiat

Anuleena Kimanen, Turun yliopisto

FT, dosentti, yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos

 

 

Sirkku Varjonen, Kuntoutussäätiö

VTT, erikoistutkija

 

 

Tiina Sotkasiira, Itä-Suomen yliopisto

YTT, dosentti, apulaisprofessori, yhteiskuntatieteiden laitos

 

 

Elina Nivala, Itä-Suomen yliopisto

YTT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden laitos

 

 

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto

FT, sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden laitos

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 13, 2022
Viittaaminen
Kimanen, A., Varjonen, S., Sotkasiira, T., Nivala, E., & Ryynänen, S. (2022). Kulttuuristamista vai kulttuurienvälistä oppimista? Diskursiivinen analyysi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ammattilaisten puheesta. Aikuiskasvatus, 42(2), 133–145. https://doi.org/10.33336/aik.120038