Krishnamurti ja sanojen tyhjyys

Avainsanat: kirjaessee, filosofia, klassikot, kasvatusfilosofia

Abstrakti

Intialainen ajattelija Jiddu Krishnamurti väittää, että sanat eivät ole tie totuuteen, koska tietä ei ole: ”Totuus on poluton maa.” Hän avaa mahdollisuuden nähdä erilaisten näkökulmien taustalle ja irralleen niistä.

Kirjoittajan esittely

Eeva K. Kallio, Jyväskylän yliopisto

PsT, dosentti, Koulutuksen tutkimuslaitos

 

 

Osasto
Klassikon paluu
Julkaistu
kesä 13, 2022
Viittaaminen
Kallio, E. K. (2022). Krishnamurti ja sanojen tyhjyys. Aikuiskasvatus, 42(2), 158–159. https://doi.org/10.33336/aik.120039