Aikaa hengittämiseen

Kallasvuo, Anita, Kyrönseppä, Ulla, Sipiläinen, Perita & Winquist-Innanen, Cecilia (2021). Lempeydellä työnohjauksen ammattietiikasta. Partuuna. 155 sivua.

  • Jussi Onnismaa
Avainsanat: työnohjaus, ammattietiikka, työurat, ohjaus

Abstrakti

Teoksen kirjoittajat ovat kokeneita työnohjaajia. He kokoontuivat usean vuoden ajan hautomoiksi nimeämiinsä tapaamisiin pohtimaan työnohjausta ja sen etiikkaa. Mitä työnohjaaja voi ohjauksessa tehdä? Millaista valtaa hänellä on? Mitkä ovat vastuun rajat? Millainen ohjaus tuottaa ohjattaville hyvää, millainen pahaa? Miten lojaalius eri osapuolille – ohjattaville ja heidän asiakkailleen, tilaajalle ja organisaatiolle – toteutuu? Kirja on tarkoitettu työnohjaajille, työyhteisöjen esihenkilöille ja kehittäjille.

Kirjoittajan esittely

Jussi Onnismaa

FT, dosentti, työnohjaajakouluttaja, tietokirjailija

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
kesä 13, 2022
Viittaaminen
Onnismaa, J. (2022). Aikaa hengittämiseen: Kallasvuo, Anita, Kyrönseppä, Ulla, Sipiläinen, Perita & Winquist-Innanen, Cecilia (2021). Lempeydellä työnohjauksen ammattietiikasta. Partuuna. 155 sivua. Aikuiskasvatus, 42(2), 168–169. https://doi.org/10.33336/aik.120045