Uutta luova teoretisointi vahvistaa aikuiskasvatuksen tutkimusta

Avainsanat: teoria, aikuiskasvatus, tiede, tutkimus

Abstrakti

Teoria on monessa mielessä empiirisen tutkimuksen apuväline. Tutkija tarvitsee taustateoriakseen aiemman tutkimuskirjallisuuden tarjoamaa ymmärrystä tutkimuskohteesta ja siitä, miten aihetta on tutkittu. Lisäksi hän tarvitsee tulkintateoriaa eli välineitä tarkastella tutkimuskohdetta tietystä näkökulmasta, tietynlaisena. Teorioihin kannattaa suhtautua avoimen uteliaasti, vaihtoehtoja testaillen, kyseenalaistaen ja omaa näkökulmaa etsien. Erilaiset teoreettiset näkökulmat todellisuuteen tuottavat erilaista tietoa, ja siksi tutkijan on oltava tietoinen omista valinnoistaan. Toimivan teorian avulla tutkija voi muotoilla kiinnostavat tutkimuskysymykset ja tulkita mielekkäitä tuloksia.

Kirjoittajan esittely

Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto

KT, päätoimittaja, kasvatustieteen professori, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, Turun yliopisto; aikuiskasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto

 

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
syys 29, 2022
Viittaaminen
Isopahkala-Bouret, U. (2022). Uutta luova teoretisointi vahvistaa aikuiskasvatuksen tutkimusta. Aikuiskasvatus, 42(3), 102–103. https://doi.org/10.33336/aik.122019