”Opinnot ikään kuin leijuvat olohuoneessamme”

Etäopiskelijan arki oppimisen ja kehityksen ympäristönä ja neuvottelun paikkana

Avainsanat: arki, etäopiskelu, oppimisympäristö, osallisuus, toimijuus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan aikuisen etäopiskelijan arkea jatkuvan ja monimuotoistuvan oppimisen kontekstissa. Arki olosuhteineen, osallisuuksineen ja merkitysrakenteineen muodostaa etänä opiskelevan varsinaisen oppimisympäristön. Kehitys ja oppiminen tarkoittavat koko ihminen–ympäristöjärjestelmän muutosta ja uudelleenorganisoitumista, joka etenee arjen neuvottelujen kautta. Neuvottelut viittaavat toimijuuteen ja ovat osa toimijan suhteutumista ympäröiviin oloihin, toimintamahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Toimijuudella on kaksi puolta: olosuhteiden ylläpitäminen ja muuttaminen. Tutkimusaineiston muodostavat 39 yliopisto-opiskelijan omat arjen kuvaukset kodin oppimisympäristössä. Tutkimusprosessissa ja aineiston analyysissa hyödynsimme subjektitieteen ymmärrystä arkielämästä ja osallisuudesta. Etänä opiskelevan aikuisen arjen neuvottelun paikkoja olivat 1) osallisuuksien limittyminen, 2) siirtymien muutos ja 3) ympäröivien mahdollisuuksien ja joustavuuden paradoksi. Lisäksi tunnistimme neljä tapaa suhteutua ympäröiviin toimintamahdollisuuksiin: 1) tasapainoilu, 2) ajelehtiminen, 3) lamaannus ja 4) uudelleenmäärittely.

Kirjoittajien biografiat

Maria Peltola, Oulun yliopisto

KT, yliopisto-opettaja, kasvatustieteiden tiedekunta

 

Teemu Suorsa, Oulun yliopisto

KT, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden tiedekunta

 

 

Jussi Silvonen, Itä-Suomen yliopisto

PsT, dosentti

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
syys 29, 2022
Viittaaminen
Peltola, M., Suorsa, T., & Silvonen, J. (2022). ”Opinnot ikään kuin leijuvat olohuoneessamme”: Etäopiskelijan arki oppimisen ja kehityksen ympäristönä ja neuvottelun paikkana. Aikuiskasvatus, 42(3), 184–197. https://doi.org/10.33336/aik.122021

Rahoittajat