Sosiaalisten liikkeiden vaatimuksia teoretisoimassa

Avainsanat: filosofia, klassikko, oikeudenmukaisuus, yhteiskunta, kirjallisuus

Abstrakti

Ylivalta, sorto ja demokratian puute estävät oikeudenmukaisuutta toteutumasta. Yhdysvaltalainen Iris Marion Young perusti filosofiansa yhteiskunnallisen epätasa-arvon korjaamiselle. Hänen teoksensa Justice and the Politics of Difference vuodelta 1990 puhuttelee yhä.

Kirjoittajan esittely

Tarna Kannisto, Helsingin yliopisto

VTM, väitöskirjatutkija, filosofian oppiaine, valtiotieteellinen tiedekunta

 

 

Osasto
Klassikon paluu
Julkaistu
syys 29, 2022
Viittaaminen
Kannisto, T. (2022). Sosiaalisten liikkeiden vaatimuksia teoretisoimassa. Aikuiskasvatus, 42(3), 242–245. https://doi.org/10.33336/aik.122032