Tieto analyyttisen filosofian ytimessä

Lammenranta, Markus (2022). Johdatus tieto-oppiin. Gaudeamus. 317 sivua.

Avainsanat: filosofia, tieto-oppi, tietokirjallisuus

Abstrakti

Johdatus tieto-oppiin on dosentti Markus Lammenrannan tiivistys urastaan Helsingin yliopiston tietoteoriasta vastaavana opettajana. Teos on yleiskatsaus analyyttisen tieto-opin keskeisiin ongelmiin, paradokseihin ja yrityksiin ratkaista niitä. Kirja on opas ihmettelyyn, filosofiseen ajatteluun. Se ei anna yhtä ratkaisua eikä edes väitä mitään ratkaisua lopulliseksi.

Kirjoittajan esittely

Severi Hämäri, Kriittinen korkeakoulu

FM, tohtorikoulutettava (käytännöllinen filosofia), Helsingin yliopisto; puheenjohtaja ja puhetaidon opettaja, Kriittinen korkeakoulu

 

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
syys 29, 2022
Viittaaminen
Hämäri, S. (2022). Tieto analyyttisen filosofian ytimessä: Lammenranta, Markus (2022). Johdatus tieto-oppiin. Gaudeamus. 317 sivua. Aikuiskasvatus, 42(3), 246–247. https://doi.org/10.33336/aik.122033