Kuuntelemisen osoittaminen kirjoittamalla käydyssä yliopisto-opintojen verkkokeskustelussa

Avainsanat: kuunteleminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p9106], verkkokeskustelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p21841], verkko-opiskelu [http://www.yso.fi/onto/yso/p9885]

Abstrakti

Kirjoittamalla käyty keskustelu on tärkeä vuorovaikutteinen opiskelumuoto verkko-opinnoissa. Kirjoitetutkin viestit edellyttävät kuuntelemista eli toisen kirjoittamaan tekstiin pysähtymistä, sen vastaanottamista ja viestiin reagoimista. Tutkimme yliopisto-opintoihin liittyviä verkkokeskusteluviestejä analysoimalla, mihin aikuisopiskelijat suuntautuvat kuunnellessaan toistensa kirjoitettuja viestejä ja miten he osoittavat kuuntelemista. Löysimme kolme erilaista tekstin kuuntelemisen tapaa: 1) sisällön kuunteleminen, jossa vastausviestit suuntautuivat aiemman viestin sisältöön, 2) ihmisen kuunteleminen, jossa kuuntelemista osoitettiin suuntaamalla vastausviesti edellisen viestin kirjoittajaan tai omien ajatusten reflektointiin ja 3) toiminnan kuunteleminen, jolloin kuuntelemista osoitettiin kommentoimalla omaa tai ryhmän työskentelyä ja keskustelukokonaisuuden etenemistä. Opiskelijat osoittivat kuuntelemista erilaisilla ilmaisuilla, jotka viittasivat aikaisempiin puheenvuoroihin tai niiden lähettäjiin. Kuuntelemista osoittavat viestit pyrkivät samanmielisyyteen sekä aiemman sisällön täydentämiseen ja vahvistamiseen ilman arvioivaa otetta. Erimielisyyttä oli vähän, ja se tuotiin esiin varovasti, vaikka se voisi syventää oppimista. Kuunteleminen on verkkokeskustelussa tärkeä ja kehitettävissä oleva taito, joka mahdollistaa toiselle opiskelijalle kuulluksi tulemisen kokemuksen.

Kirjoittajien biografiat

Sanna Uotinen, Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto

KT, yliopistonopettaja

 

 

Heli Tyrväinen, Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto

TtM, yliopistonopettaja

 

 

Leena Valkonen, Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto

KT, yliopistonopettaja

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
huhti 5, 2024
Viittaaminen
Uotinen, S., Tyrväinen, H., & Valkonen, L. (2024). Kuuntelemisen osoittaminen kirjoittamalla käydyssä yliopisto-opintojen verkkokeskustelussa . Aikuiskasvatus, 44(1), 6–21. https://doi.org/10.33336/aik.127662