Osaaminen haltuun ammatillisessa koulutuksessa

Osaamistarpeiden ennakoinnin profilointia verkostoyhteistyönä

Avainsanat: ammatillinen koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p9700], ennakointi [http://www.yso.fi/onto/yso/p17353], skenaariot [http://www.yso.fi/onto/yso/p3296], osaaminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p8343], verkostot [http://www.yso.fi/onto/yso/p5570]

Abstrakti

Työelämän osaamisen kysynnän muutokset vaativat ammatillista koulutusta reagoimaan herkästi tuleviin osaamistarpeisiin. Osaamistarpeita ennakoimalla tuotetaan koulutuksia, joiden sisällöt vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeita. Samalla lisätään ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta.

 

Kirjoittajien biografiat

Kristiina Ojala, Turun ammatti-instituutti

KT, koulutussuunnittelija

 

 

Mauri Kantola, Turun ammattikorkeakoulu

VTM, erityisasiantuntija

 

 

Osasto
Näkökulmia käytäntöön
Julkaistu
loka 12, 2023
Viittaaminen
Ojala, K., & Kantola, M. (2023). Osaaminen haltuun ammatillisessa koulutuksessa: Osaamistarpeiden ennakoinnin profilointia verkostoyhteistyönä. Aikuiskasvatus, 43(3), 173–181. https://doi.org/10.33336/aik.130396