Kuinka selvitä kasvun ja kestävyyden ristipaineessa?

Foster, Raisa, Heikkinen, Hannu. L. T., Nyberg, Crister, Saari, Antti. & Salonen, Arto (toim.) (2023). Kertomuksia kestävästä elämästä. Into Kustannus. 238 sivua.

Avainsanat: kestävyyskriisi, ekososiaalinen sivistys, sivistys, ekokatastrofit [http://www.yso.fi/onto/yso/p7750], vihreä siirtymä [http://www.yso.fi/onto/yso/p39666], kirja-arvostelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p3537]

Abstrakti

Kysymys kestävästä kehityksestä on tuttu aihe aikuiskasvatuksen kentällä. Teos vastaa yhteiskunnallisen vuoropuhelun tarpeeseen. Se nostaa keskusteluun sen, miten yksilöt, yhteisöt ja yritykset voivat lisätä vastuullisia valintoja ja kestävää hyvinvointia. Tutkijoiden lisäksi äänessä ovat aktivistit, yritysjohtajat ja taiteilijat. Teos on luettavissa verkossa: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/29756.

Kirjoittajan esittely

Satu Heimo, Åbo akademi

KM, sosionomi (YAMK), väitöskirjatutkija

 

 

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
loka 12, 2023
Viittaaminen
Heimo, S. (2023). Kuinka selvitä kasvun ja kestävyyden ristipaineessa? Foster, Raisa, Heikkinen, Hannu. L. T., Nyberg, Crister, Saari, Antti. & Salonen, Arto (toim.) (2023). Kertomuksia kestävästä elämästä. Into Kustannus. 238 sivua . Aikuiskasvatus, 43(3), 211–213. https://doi.org/10.33336/aik.136890