John Deweyn kasvatusfilosofinen testamentti vihdoin suomeksi

Dewey, John (2023). Kokemus ja koulutus. Suomentanut Hannu Kari. Oppian. 110 sivua.

Avainsanat: kasvatusfilosofia [http://www.yso.fi/onto/yso/p2746], kirja-arvostelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p3537], filosofia, filosofia [http://www.yso.fi/onto/yso/p1056]

Abstrakti

John Dewey (1859–1952) kuulunee historian kolmen suurimman kasvatusfilosofin joukkoon Platonin ja Jean-Jacques Rousseaun rinnalle. Hänen poikkeuksellisen pitkä elämänsä mahdollisti vielä viirun vaille kahdeksankymmenvuotiaana katseen taaksepäin omaan uraan sekä sen vaikutukseen kasvatustieteelliseen keskusteluun ja koulun käytäntöihin Yhdysvalloissa. Viimeinen Deweyn elämän aikana julkaistu kasvatusfilosofinen teos, vuonna 1938 ilmestynyt Kokemus ja koulutus, on kriittinen kommentti 1930-luvun amerikkalaiseen aikalaiskeskusteluun, jossa konservatiivit yhä haikailivat vanhan perinteisen koulun perään ja toisaalta progressivismi oli osoittanut jäävänsä pahasti vaillinaiseksi yliampuvista lupauksistaan huolimatta.

Kirjoittajan esittely

Severi Hämäri, Helsingin yliopisto

FM, tohtorikoulutettava (käytännöllinen filosofia); puhetaidon opettaja, Kriittinen korkeakoulu

Osasto
Kirja-arviot
Julkaistu
huhti 5, 2024
Viittaaminen
Hämäri, S. (2024). John Deweyn kasvatusfilosofinen testamentti vihdoin suomeksi: Dewey, John (2023). Kokemus ja koulutus. Suomentanut Hannu Kari. Oppian. 110 sivua . Aikuiskasvatus, 44(1), 76–77. https://doi.org/10.33336/aik.144398