Lausunnonantajat vuonna 2023

  • Terhi Kouvo Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.)
Avainsanat: vertaisarviointi (tieteellinen julkaiseminen) [http://www.yso.fi/onto/yso/p29645], tieteellinen julkaisutoiminta [http://www.yso.fi/onto/yso/p10480], tutkimus [http://www.yso.fi/onto/yso/p183]

Abstrakti

Vuonna 2023 Aikuiskasvatuksessa julkaistiin 12 vertaisarvioitua tiedeartikkelia. Lisäksi toimituskunta käsitteli useita artikkelikäsikirjoituksia. Kiitämme lämpimästi seuraavia lausunnonantajia, joiden refereeprosessi toteutui kalenterivuoden 2023 aikana.

Osasto
Lausunnonantajat
Julkaistu
huhti 5, 2024
Viittaaminen
Kouvo, T. (2024). Lausunnonantajat vuonna 2023. Aikuiskasvatus, 44(1), 70–71. https://doi.org/10.33336/aik.144474