Tiedeyhteisö puolustaa eettistä ja läpinäkyvää tekoälyn käyttöä

Avainsanat: pääkirjoitukset [http://www.yso.fi/onto/yso/p20005], tekoäly [http://www.yso.fi/onto/yso/p2616], tutkijat [http://www.yso.fi/onto/yso/p4523], lähteet (pienvedet) [http://www.yso.fi/onto/yso/p14935], lähdekritiikki [http://www.yso.fi/onto/yso/p14440], tiedeyhteisöt [http://www.yso.fi/onto/yso/p14035]

Abstrakti

Tiedeyhteisössä keskustellaan tarpeesta luoda pelisääntöjä tekoälyn käytölle. Uudet teknologiat ovat merkittävällä tavalla muuttamassa akateemista työtä. Tekoäly haastaa käsityksiämme itsestämme tieteen tekijöinä sekä muovaa ajattelu-, toiminta- ja vuorovaikutustapojamme. Tiedekustantajien vastuu tutkimustiedon laadunvarmistajana korostuu tekoälyn aikakaudella. Jos epäeettisesti tekoälyä käyttänyt tutkimus läpäisee vertaisarvioinnin seulan, virheet kertautuvat ja luottamus tutkittuun tietoon rapautuu. Tekoälyä ei tunnusteta aitona kanssakirjoittajana, vaan tutkijat ovat itse vastuussa sisällöstä.

 

Kirjoittajan esittely

Ulpukka Isopahkala-Bouret, Turun yliopisto

KT, professori, Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus (CELE)

 

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
kesä 19, 2024
Viittaaminen
Isopahkala-Bouret, U. (2024). Tiedeyhteisö puolustaa eettistä ja läpinäkyvää tekoälyn käyttöä . Aikuiskasvatus, 44(2), 92–93. https://doi.org/10.33336/aik.146524