Feminististä pedagogiikkaa, opettaja!

Laukkanen, Anu, Miettinen, Sari, Elonheimo, Aino-Maija, Ojala, Hanna & Saresma, Tuija (toim.) (2018). Feministisen pedagogiikan ABC – Opas ohjaajille ja opettajille. Vastapaino. 291 sivua.

  • Salla Myyry Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: feministinen pedagogiikka, opetussuunnitelma, koulutus, kasvatus, pedagogiikka
Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
huhti 5, 2019