Kiertomatka kotimaisen kasvatussosiologian ja aikuiskasvatuksen kentillä

Jauhiainen, Arto, Kivirauma, Joel & Kinnari, Heikki (toim.) (2018). Koulutus hallinnassa. Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:2016. 497 sivua.

  • Erja Laakkonen
  • Toni Kosonen
Avainsanat: koulutuspolitiikka, koulutussosiologia, aikuiskoulutus, tutkimus
Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
huhti 5, 2019
Viittaaminen
Laakkonen, E., & Kosonen, T. (2019). Kiertomatka kotimaisen kasvatussosiologian ja aikuiskasvatuksen kentillä: Jauhiainen, Arto, Kivirauma, Joel & Kinnari, Heikki (toim.) (2018). Koulutus hallinnassa. Juhlakirja professori Heikki Silvennoisen täyttäessä 60 vuotta 23.2.2018. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:2016. 497 sivua. Aikuiskasvatus, 39(1), 77–79. https://doi.org/10.33336/aik.80244