Asiantuntijoita, monitaitoisia ja akateemisia yrittäjiä

Yliopisto-opiskelijoiden asemoituminen akateemisuuteen, työllistettävyyteen ja yrittäjyyteen

  • Katri Komulainen Itä-Suomen yliopisto
  • Inka Hirvonen Itä-Suomen yliopisto
  • Katariina Kaskes Liperin kunta
  • Kati Kasanen Itä-Suomen yliopisto
  • Päivi Siivonen Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto https://orcid.org/0000-0003-1634-5188
Avainsanat: akateemisuus, työllistettävyys, yliopisto-opiskelijat, positiot, yrittäjyyskasvatus [http://www.yso.fi/onto/yso/p19497], työllistyminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p3542], identiteetti [http://www.yso.fi/onto/yso/p9743], yrittäjyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p1182]

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan yliopisto-opiskelijoiden identiteettien rakentumista tilanteessa, jossa taloudelliset päämäärät ovat muokanneet yliopistojen toimintaa ja arvoja. Tulkitsimme 28 yliopisto-opiskelijan haastattelua siitä näkökulmasta, kuinka he asemoivat itsensä suhteessa akateemisuuden, työllistettävyyden ja yrittäjyyden moraalisiin järjestyksiin ja rakensivat samalla identiteettiään tulkitessaan koulutuspolkuaan ja siirtymää työelämään. Käytimme analyysimenetelmänä identiteetin kolmiulotteista positiointianalyysiä moraalisten järjestysten identifioinnin ohella. Analyysin tuloksena erotimme kolme identiteettipositiota. 1) Kun yliopisto-opiskelijat jäsensivät itseään, koulutuspolkuaan ja siirtymää työelämään akateemisuuden viitekehyksessä, he asemoivat itsensä asiantuntijoiksi, joille yliopistotutkinto merkitsi odotuksia nousujohteisesta urasta työelämässä. 2) Kun omaa polkua jäsennettiin työllistettävyyden viitekehyksessä ja monitaitoisen positiosta käsin, katsottiin, että akateemisten hyveiden ohella tai jopa asemesta opiskelijoilla tulisi olla henkilökohtaisia taitoja ja asenteita, kuten tiimityötaitoja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyisyyttään epävarmoilla työmarkkinoilla. 3) Analyysissä tunnistimme myös akateemisen yrittäjän position, josta käsin yrittäjyys nähtiin itselle todennäköisenä, vaikkakaan ei kovin toivottuna uravaihtoehtona.

Artikkeli perustuu Suomen Akatemian projektiin numero 295 958.

Kirjoittajien biografiat

Katri Komulainen, Itä-Suomen yliopisto

PsT, professori

Inka Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto

KM, nuorempi tutkija

Katariina Kaskes, Liperin kunta

KM, rekrytointikoordinaattori

 

Kati Kasanen, Itä-Suomen yliopisto

PsT, yliopistonlehtori

 

Päivi Siivonen, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto

FT, yliopistotutkija

aikuiskasvatuksen dosentti

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 12, 2019
Viittaaminen
Komulainen, K., Hirvonen, I., Kaskes, K., Kasanen, K., & Siivonen, P. (2019). Asiantuntijoita, monitaitoisia ja akateemisia yrittäjiä: Yliopisto-opiskelijoiden asemoituminen akateemisuuteen, työllistettävyyteen ja yrittäjyyteen. Aikuiskasvatus, 39(2), 122–137. https://doi.org/10.33336/aik.82982

Rahoittajat