Yrittäjyyttä akatemiaan!

Suomalaisen yliopistokoulutuksen problematisoituminen yrittäjyysdiskurssissa

  • Hanna Laalo Turun yliopisto
  • Arto Jauhiainen Turun yliopisto

Abstrakti

Yrittäjyys on viime vuosikymmenten korkeakoulupoliittisissa mullistuksissa tunnistettu yliopistojen tehtäväksi ja niiden toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Artikkelissa keskitytään ylikansallisena koulutuspoliittisena virtauksena liikkuvan yrittäjyysdiskurssin kansallisiin ja paikallisiin sovelluksiin. Siinä analysoidaan yliopistokoulutusta ohjaavien sidosryhmien ja yrittäjyysyliopistoksi profiloituneen esimerkkiyliopiston neuvottelua yrittäjyyden huomioimisesta suomalaisessa yliopistokoulutuksessa. Analyysi havainnollistaa, kuinka yrittäjyyttä edistävä poliittinen kielenkäyttö puuttuu yliopistoväen ”vääränlaiseen” asennoitumiseen ja vaatii korkeakoulutuksen roolin ja rakenteen uudelleen suuntaamista haastaen suomalaista akateemista traditiota.

Avainsanat: yrittäjyyskasvatus, korkeakoulupolitiikka, hallinta, yliopistokoulutus
Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
kesä 12, 2019