Johdatus yliopistopedagogiikkaan

Himanka, Juha (2018). Korkein opetus – Opettaminen yliopistoissa ja korkeakouluissa: Johdatus opettajalle. 278 sivua. Vastapaino.

  • Jani Siirilä Haaga-Helia-, Helsingin yliopisto

Abstrakti

Teoksessa tarkastellaan opettamista ja oppimista yliopistopedagogiikan kautta, vaikka otsikko viittaa opettamiseen laajemmin yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Avainsanat: korkeakoulupedagogiikka, opetus, yliopisto
Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
kesä 12, 2019