Motivaatiokin vaatii ohjaamista

Salmela-Aro, Katariina (toim.) (2018). Motivaatio ja oppiminen. PS-kustannus. 229 sivua.

  • Johanna Rantanen Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: motivaatio, oppiminen, koulu

Abstrakti

Psykologian ja kasvatustieteen tutkijoiden artikkeleista koostetussa teoksessa tarkastellaan motivaation ja oppimisen välistä suhdetta koulun viitekehyksessä.

Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
kesä 12, 2019