Vaikutusvaltaa vain suurille?

  • Ulpukka Isopahkala-Bouret Turun yliopisto
Avainsanat: aikuiskasvatus, tieteenala, tutkimus, tiede, julkaiseminen, tieteellinen seura

Abstrakti

Aikuiskasvatus on rajoja ylittävä tiede, mutta syövätkö lähtökohdat sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Kuinka ratkaistaan yhtälö pienen mittakaa­van, näkymättömien aikuiskasvatuksen tutkijoiden ja kaventuvien yhteiskunnallisten vaikutusmahdol­lisuuksien välillä?

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
loka 1, 2019