Elämäntarkoituksen äärellä

Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. 175 sivua. Gaudeamus.

  • Jani Siirilä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Avainsanat: opettaminen, ammattietiikka, pedagogiikka, ryhmä
Osasto
Kirja-arvio
Julkaistu
joulu 10, 2019
Viittaaminen
Siirilä, J. (2019). Elämäntarkoituksen äärellä: Tirri, Kirsi & Kuusisto, Elina (2019). Opettajan ammattietiikkaa oppimassa. 175 sivua. Gaudeamus. Aikuiskasvatus, 39(4), 318-319. https://doi.org/10.33336/aik.88087